Laboratorium

For at sikre, at analyserne har den rette kvalitet, udveksler vi referenceværdier med Vejteknisk Institut.

Vi har eget laboratorium

Jens Kristensen 50 år, har mere end 25 års erfaring inden for kvalitetskontrol i Vejbyg og Anlægssektoren.

Vores jordlaboratorium gør det enkelt og let for dig som kunde at få udmålt både referenceværdier og komprimering i de jordprøver, du sender til os.

Vi har nemlig valgt at udstyre vores jordlaboratorium med vibrationsstamper og troxler-måler, så vi kan udføre alle de nødvendige analyser i forbindelse med kontrol af jordarbejdet. Du behøver altså kun at henvende dig ét sted.

Og for at sikre, at analyserne har den rette kvalitet, udveksler vi referenceværdier med Vejteknisk Institut.

Opgaver vi typisk varetager for entreprenørerer:

 • Jordbundsundersøgelser
 • Komprimeringskontrol (Troxler/Sandefterfyldning)
 • Vibrationsindstampning
 • Standardproctor forsøg
 • Sigteanalyse
 • Vandindholdsbestemmelse
 • Nedsivningsforsøg/Sigteanalyse
 • Sandækvivalent (SE-værdi)
 • Faldlodsmålinger (Mini Prima 100)
 • Vingeforsøg
 • Kogningstab
 • Knusningsgrad
 • Plasticitetforsøg
 • Hydrometer analyse
 • Glødetabsbestemmelse
 • Kalkindholdsbestemmelse

Kontakt os​

Ønsker du tilbud på en specifik arbejdsopgave, eller har du spørgsmål til Gustav H. Christensen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på 97 16 13 00 eller skrive en e-mail på ghc@ghc1.dk.

Vi ser frem til at høre dig!

Vil du se billeder af vores arbejde?

Se mere af vores arbejde nedenfor.